KVALITET

Kvalitetsarbetet hos oss

Kvalitetsarbete som utgår från Socialstyrelsens föreskrifter.

"Ditt behov, ditt val"

Vårt Kvalitetsarbete

A.R. Real Vård & Omsorg AB affärsområde personlig assistans har ett genomtänkt systematiskt kvalitetsarbete för att uppfylla höga krav på verksamheten. Kraven utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt kundens behov och begäran på verksamheten. Kvalitet är vårt viktigaste ledord i företaget, och vi ser kvalitetsarbetet som en dynamisk process.

A.R. Real Vård & Omsorg AB arbetar aktivt med uppföljning och utvärdering av kunden, kundnöjdheten och assistententen i verksamheten i form av regelbundna internkontroller, egenkontroll och kvalitetsmätningar.
Genom att alltid bibehålla en strukturell och lättillgänglig kvalitetssäkringsrutin,
kan vi på så sätt se vad som bäst fungerar för kunden och anställda och genomföra de förändringar som leder till förbättringar. Eftersom A.R. Real Vård & Omsorg AB är ett transparant företag, presenteras resultatet alltid öppet i vår organisation, utan att inkräkta på gällande sekretess.

Vi ser det som en självklarhet att alltid vara en dynamisk och lärande organisation,
med den medvetna strategin att alltid bli lite bättre.

Kvalitetsansvarig och kvalitetsråd

Vi har en kvalitetsansvarig som arbetar i en coachande roll till vårt kvalitetsråd.
Där nyckelordet är dialog, lyhördhet och förändring. Kvalitetsrådet består av representanter från alla yrkesgrupper i vår verksamhet. Syftet med rådet är att vara lyhörd och drivande i kvalitet- och patientsäkerhetsarbetet.

A.R. Real Vård & Omsorg ABs kvalitetsarbete genomsyrar hela verksamheten och vi ämnar att alltid ha kvalitetsprojekt som ska gagna såväl kund som personal.

Kvalitetssäkring via IVO

Den statliga myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har ansvar för att kvalitetssäkra bland annat.
A.R. Real Vård & Omsorg AB håller alltid en hög kvalitet och arbetar med en djupt rotad värdegrund i vardagen – etisk värdegrund i alla relationer. Vi ser till att hålla en hög kvalitet på utbildning av nya assistenter, och rekryter och utbildar utifrån dig som kund och dina behov. Ett flexibelt och anpassningsbart förhållningssätt är viktigt för oss och för att du som kund ska känna att du kan påverka dina egna insatser.

Personlig assistans för vuxna

Vi erbjuder personlig assistans för vuxna och för att kunna möta dina behov arbetar vi i olika steg anpassade efter just din diagnos. Det är avgörande att du får personliga assistenter som du trivs med och att de trivs med sitt arbete.

Personlig assistans infördes 1994 som en del i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och har kallats för både en frihetsreform och en rättighetslag. Syftet är att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter.

Kontakta oss

Besöksadress: Vretgränd 18, Uppsala
Telefon: 072 - 368 60 73
Hemsida: www.realassistans.se
E-post: info@realassistans.se

real_logo_small

A.R. Real Vård & Omsorg AB
Org.nr: 556929-5966