HEM

A.R. Real Vård & Omsorg AB

Hos oss får du som kund själv styra över ditt personliga behov. Vi ser det som en självklarhet att du vet bäst vad du behöver, med stöd av oss som assistansanordnare.

"Ditt behov, ditt val"

Kvalitetsarbete

A.R. Real Vård & Omsorg AB har affärsområdet personlig assistans, ett genomtänkt systematiskt kvalitetsarbete för att uppfylla höga krav på verksamheten…

Female nurse pushing senior patient in wheelchair in hospital corridor

Vanliga frågor

En personlig assistent hjälper dig med att din vardag fungerar så normalt som det går. Det kan handla om att ringa samtal till myndigheter, laga mat, förbereda dig för att ta en promenad, personliga hygienen, daglig eller ständig tillsyn osv. En personlig assistent kan följa med på de utflykter du gör i vardagen, som olika typer av fritidsintressen och när du åker ut och handlar. Hjälpen sträcker sig med andra ord ofta både i hemmet och utanför. Varje uppdrag är unikt och syftar till att individanpassas så att du som kund får dina önskemål och behov av assistans uppfyllda.

Hos oss på A.R. Real Vård & Omsorg AB får du som kund själv styra över ditt personliga behov. Vi ser det som en självklarhet att du vet bäst vad du behöver, med stöd av oss som assistansanordnare.

För att kunna ansöka om och få beviljat rätten till personlig assistans behöver man uppfylla kraven enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande.

Personlig assistans och andra insatser kan endast beviljas om man uppfyller de kriterier som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Till exempel måste en ny ansökan göras för den som ännu inte fyllt 65 år och den sökande ska ha omfattande och varaktiga nedsättningar i funktionen. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller vidare endast för:

(1) personer som har en utvecklingsstörning, ett autismliknande tillstånd eller autism.

(2) Personer som har ett betydande och bestående funktionshinder begåvningsmässigt efter en hjärnskada orsakad i vuxen ålder, från yttre våld eller en kroppslig sjukdom.

(3) Personer som har andra varaktiga psykiska eller fysiska funktionshinder som inte kommer sig av normalt åldrande Dessa funktionshinder ger rätt till stöd ifall de försvårar det dagliga livet på ett betydande sätt och därmed skapar ett behov av omfattande stöd eller service.

Innan man får hjälp med personlig assistent behöver man skriva ihop en ansökan som beskriver hur funktionsnedsättningen ser ut och vilka behov man har. Försäkringskassan tar sedan ett beslut utifrån behovsbeskrivningen och eventuellt andra rapporter och intyg från olika instanser.

A.R. Real Vård & Omsorg AB finns tillhands för all hjälp till ända från första steget.

Hos A.R. Real Vård & Omsorg AB kan du som kund få både juridisk hjälp, administrativt stöd, tillgång till en personlig assistent och kort sagt är vi ett bollplank att diskutera med kring att söka hjälp.

Beroende på hur ens behov ser ut så kan man få tillstånd till fler än en personlig assistent. Personlig assistans och andra insatser kan endast beviljas om man uppfyller de kriterier som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Till exempel måste en ny ansökan göras för den som ännu inte fyllt 65 år och den sökande ska ha omfattande och varaktiga nedsättningar i funktionen. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller vidare endast för:

(1) personer som har en utvecklingsstörning, ett autismliknande tillstånd eller autism.

(2) Personer som har ett betydande och bestående funktionshinder begåvningsmässigt efter en hjärnskada orsakad i vuxen ålder, från yttre våld eller en kroppslig sjukdom.

(3) Personer som har andra varaktiga psykiska eller fysiska funktionshinder som inte kommer sig av normalt åldrande Dessa funktionshinder ger rätt till stöd ifall de försvårar det dagliga livet på ett betydande sätt och därmed skapar ett behov av omfattande stöd eller service.

Det är viktigt att personkemin stämmer mellan en personlig assistent och kunden. A.R. Real Vård & Omsorg AB rekryterar och utbildar kompetent, ödmjuk och flexibel personal som finns där för dig som behöver. Hos oss får du som kund vara med och styra över hur assistansen ska utformas.

Detta ser vi som en självklarhet och vi vet att du som är i behov av stöd är den som bäst vet hur den ska utformas. Ibland väljer våra kunder en nära anhörig som personlig assistent. Det kallas då anhörigvård och är någonting som vi ställer oss positiva till. En anhörig känner ofta kunden väl och har redan en god förståelse för de individuella behoven.

Kontakta oss

Besöksadress:
Vretgränd 18, Uppsala

Telefon:
072 - 368 60 73

E-post:
info@realassistans.se

real_logo_small

A.R. Real Vård & Omsorg AB
Org.nr: 556929-5966